Emetteur FM stereo 1200W

Émetteur FM stéréo Professionnel Réglable 1Watt/1200Watts AVEC Antenne dipole + cable 20mètres. (Garantie 12mois)

Prix = 13 000 000ariary

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ny Carte mer ao anatiny dia marque : NEC ary ny antenne dia Antenne dipôle marque : « CZERF 1000W /1500W avec câble de 20 mètres », ny tranony kosa indray dia ny teknisianin’ny RADIO MAMI-FM no manamboatra azy. Ny vidiny dia 13.000.000ariary (Treize million ariary___/) ary ny RADIO MAMI-FM no miantoka ny fametahana azy any amin’ny clients saingy ny clients no miantoka ny “frais de déplacement ». Mila manome « avance » 4.000.000ariary (quatre million ariary___/) ny clients hanampiana ny vola hanamboarana azy satria mbola hohafarana avy any ivelany daholo ny fitaovana rehetra hapetaka ao aminy toy ny :

– Carte mer marque : NEC – Antenne dipôle marque : CZERF 1000W /1500W avec câble de 20 mètres
Atao virement bancaire ny vola rehetra ary ampidirina amin’ny compte_n’ny RADIO MAMI-FM

18 andro aorian’ny nandraisana ny avance 4.000.000ariary (quatre million ariary___/) dia aterin’ny RADIO MAMI-FM any amin’ny clients ny émetteur sy ny antenne ary apetaka ka rehefa hita fa mandeha tsara ny émetteur izay vao mody ny teknisianin’ny RADIO MAMI-FM ary mila omena “complet” ny ambim-bola 9.000.000ariary (Neuf million ariary__/) sisa alohan’ny handehanana mody.
Misy antoka 12 volana ity émetteur ity ka ny RADIO MAMI-FM no miantoka ny simba raha ohatra ka misy fahasimbany ao anatin’io 12 volana io. Tsara ny manamarika fa tsy azo ampikitihina olon-kafa raha misy tsy mety fa mila miantso ny teknisianin’ny RADIO MAMI-FM (034 18 222 47 na EMAIL: info@mami-fm.com).

NB : Indraindray taraiky ny « livraison » avy any Hong Kong dia mety hihoatra kely io 18 andro anaterana azy. Raha ohatra ka misy ny fifanolanana eo amin’ny roa tonta dia mila mifampiresaka tsara dia mifandamina fa raha ohatra kosa tsy afaka hifandamina dia afaka mampita ny fitarainana any amin’ny fitsarana.
Natao izao fifanarahana izao mba hialàna amin’izay fifanolanana mety hiseho amin’ny roa tonta.

https://www.mami-fm.com/paiement-radio-mami-fm/